Hoppa till innehåll
Media

Tatu Leppänen till högsta domstolens president

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 13.25
Pressmeddelande

Republikens president utnämnde justitierådet, juris doktor Tatu Leppänen till president vid högsta domstolen från och med den 1 september 2019.

Tatu Leppänen har varit justitieråd vid högsta domstolen sedan år 2016. Före det har han arbetat bland annat som lagman vid Hyvinge tingsrätt, som tingsdomare vid Vanda tingsrätt och som hovrättsråd vid Helsingfors hovrätt. 

Tidigare har han varit verksam bland annat som lagstiftningsråd vid justitieministeriet och stipendieforskare vid Helsingfors universitet. Han har också skött förtroendeuppdrag och andra uppgifter i flera olika kommissioner och arbetsgrupper inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Det finns inga närmare bestämmelser i lag om förfarandet vid utnämning av högsta domstolens president. Enligt etablerad praxis bereds ärendet så att justitieministern diskuterar utnämningsfrågan på förhand med både högsta domstolen och republikens president. På basis av dessa diskussioner och höranden bereder justitieministeriet den framställning som statsrådet gör till republikens president-

Högsta domstolens nuvarande president Timo Esko går i pension vid ingången av september.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

(Pressmeddelandet har uppdaterats 12.4.2019 efter republikens presidents föredragning)

Tillbaka till toppen