Hoppa till innehåll
Media

Timo Esko föreslås bli utnämnd till president vid högsta domstolen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 13.46
Pressmeddelande

Statsrådet har gjort en framställning om att hovrättspresident, juris doktor Timo Esko utnämns till president vid högsta domstolen fr.o.m. ingången av 2016. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen i morgon fredagen den 20 november.

Timo Esko utnämndes till president vid Åbo hovrätt år 2012. Före det var han justitieråd i högsta domstolen. Tidigare har han arbetat bland annat som professor och förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet. Esko har också varit verksam som jurist, advokat och delägare i advokatbyråer.

Han har varit medlem och sakkunnig i justitieministeriets arbetsgrupper och deltagit i lagberedningsarbetet. Han har haft flera förtroendeuppdrag bland annat i domarföreningar. Esko företräder Finland i Europarådets rådgivande domarkommitté (CCJE).

Enligt lagen om utnämning av domare tillsätts tjänsten som president vid högsta domstolen utan att den förklaras ledig. Högsta domstolen meddelar när tjänsten är vakant och då kan man anmäla sig till tjänsten. Meddelandet om att tjänsten är vakant publicerades i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet samt på högsta domstolens webbplats.

Det finns inga närmare bestämmelser i lag om förfarandet vid utnämning av högsta domstolens president. Enligt etablerad praxis bereds ärendet så att justitieministern diskuterar utnämningsfrågan på förhand med både högsta domstolen och republikens president. På basis av dessa diskussioner och höranden bereder justitieministeriet statsrådets framställning till republikens president-

Nuvarande president vid högsta domstolen Pauliine Koskelo har utnämnts till domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fr.o.m. ingången av år 2016.

Ytterligare upplysningar:
kanslichef Tiina Astola, tfn 02951 50168

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen