Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska utreda skyddet för personer som anmäler misstankar om korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2015 10.18
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda nuläget när det gäller arbets- och tjänstemannarättsligt skydd för personer som anmäler korruption och möjligheter att anmäla korruption inom samfund och företag. Arbetsgruppen har i uppdrag att identifiera eventuella problem och föreslå lösningar på problemen.

Arbetsgruppen ska också utreda nuläget i förhållande till de internationella förpliktelser som är bindande för Finland, såsom Europarådets civilrättsliga konvention om korruption, FN:s konvention mot korruption och OECD:s konvention mot korruption.

Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före den 31 oktober 2015.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman Jan Hjelt, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0199
arbetsgruppens sekreterare, specialplanerare Catharina Groop, justitieministeriet, tfn 02951 50207

Tillbaka till toppen