Hoppa till innehåll
Media

Nytt tingshus i Kotka

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2010 12.00
Pressmeddelande -

Kymmenedalens tingsrätts kansli i Kotka får nya lokaler i Kotkansaari. De nya lokalerna kommer att finnas i s.k. Finlands Banks hus på Keskuskatu. Justitieministeriet och Senatfastigheter ingick hyresavtalet gällande de nya lokalerna den 7 maj 2010.

Projektplanen beträffande de nya lokalerna blev färdig i november 2009 och hyresvatalet har utarbetats utifrån denna plan. Avsikten är att reparations- och ändringsarbetena inleds redan i maj. Kymmenedalens tingsrätts kansli i Kotka uppskattas kunna flytta in i lokalerna i början av år 2012.

De nya lokalerna har planerats enligt lokalkonceptet som justitieministern fastställde i augusti 2009. Lokalkonceptets syfte är att styra planeringen av arbetsmiljön i de nya tingshusen så att lokalerna är så fungerande, anpassningsbara och effektiva som möjligt.

Efter renoveringen får tingsrätten lokaler som är jämförbara med nya och som planerats uttryckligen med tanke på tingsrättens verksamhet. I planeringen har man utöver lokalernas ändamålsenlighet beaktat säkerhets- och hälsokraven.


Ytterligare upplysningar:
inspektör Sakari Perkiömäki, gsm 050 520 9234, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen