Hoppa till innehåll
Media

Utbildning och yrkeskunnighet förebygger återfallsbrottlighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2013 12.28
Pressmeddelande -

När det gäller unga vuxna är brist på utbildning efter grundskolan och arbetslöshet faktorer som starkast förutsäger brottslighet. Unga vuxna som gör sig skyldiga till brott är mycket ofta lågt utbildade, långstidsarbetslösa män.

- Det bästa utbildningspolitiska sättet att förebygga brott är att säkerställa att unga efter grundskolan avlägger yrkesexamen på andra stadiet, konstaterade forskare Ville Hinkkanen från Rättspolitiska forskningsinstitutet vid ett seminarium som ordnades av delegationen för brottspåföljdsområdet i dag. En brokig yrkeskarriär och brist på utbildning är konkreta problem när det strävas efter att integrera frigivna fångar tillbaka i samhället.

Temat för seminariet var fångarnas utbildning och åtgärder för att stöda deras sysselsättning. I seminariet konstaterades att samarbetet mellan utbildnings- och arbetsverksamheten bör ökas i fängelserna. Fångarna behöver verksamhet där förberedande och rehabiliterande utbildning kombineras med arbetsverksamhet med låg tröskel. Ordnande av sådan verksamhet kräver samarbete mellan olika sakkunniga och sektorer.

Ett bra exempel på sådant samarbete är Kris Finlands centralförbunds projekt för att stödja fångarnas övergång till arbetslivet. Projektet går ut på att stödja svårsysselsatta fångars möjligheter att via övergångsarbetsmarknaden få en studieplats eller ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.
Enbart tio procent av de fångar och samhällspåföljdsklienter som har förbundit sig till projektet har återfallit i brott eller hamnat tillbaka i fängelse.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Pia Raassina-Terho, tfn 050 574 3251
konsultativ tjänsteman Marianne Mäki, tfn 02951 50238.
e-post: fö[email protected]

Seminarieföredrag bifogade till nyheten på nätet www.justitieministeriet.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen