Hoppa till innehåll
Media

Kandidatlistorna för kommunalvalet ska lämnas in före slutet av februari

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2017 14.19
Pressmeddelande
I år förrättas kommunalval för första gången i april. Valdagen är söndagen den 9 april 2017. Förhandsröstning ordnas i Finland 29.3-4.4.2017 och utomlands 29.3-1.4.2017.
I kommunalval kan kandidater ställas upp enbart i deras hemkommun. Den som ställs upp som kandidat ska också ha rösträtt i kommunalval i någon kommun. I kommunallagen föreskrivs om vilka personer som inte är valbara till fullmäktige. Till exempel ledande tjänsteinnehavare hos kommunen kan inte ställas upp som kandidater i kommunalval.

Kandidater kan ställas upp av partier och valmansföreningar. Vart och ett parti ska ställa upp sina kandidater enligt sina stadgar. För att bilda en valmansförening krävs minst 10 röstberättigade i kommunen i fråga. I de minsta kommunerna får en valmansförening bildas av tre eller fem röstberättigade beroende på invånarantalet.

Kandidatansökan kan göras med hjälp av justitieministeriets kandidatuppställningsblankett.

Vid kommunalvalet ska kandidatansökan lämnas in till den kommunala centralvalnämnden senast tisdagen den 28 februari före kl. 16. Partier kan sluta sig samman till att bilda valförbund och valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor. Anmälan om dessa ska lämnas in till den kommunala centralvalnämnden samtidigt med kandidatansökan.

Kommunernas beslut om antalet fullmäktigeplatser

Kommunerna har fattat beslut om hur många fullmäktigeledamöter som ska väljas i kommunen. Enligt förhandsuppgifterna kommer en tredjedel av kommunerna att minska antalet ledamöter.

I det kommande kommunalvalet väljs sammanlagt ca 9 000 fullmäktigeledamöter. I det föregående kommunalvalet 2012 valdes ca 9 700 ledamöter.

Mandattiden för fullmäktigeledamöterna som utses i valet inleds den 1 juni 2017 och varar till utgången av maj 2021.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: [email protected]
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen