Hoppa till innehåll
Media

Kommunalvalet 9.4.2017

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2017 10.00
Pressmeddelande

Kommunalvalet förrättas söndagen den 9 april. I valet väljs ledamöterna till kommunernas fullmäktige samt deras ersättare för följande fyra år. I hela landet väljs totalt 8 999 fullmäktigeledamöter, och de nya fullmäktige inleder sin verksamhet den 1 juni 2017.

I kommunalval har den som senast på valdagen fyller 18 år rätt att rösta i den kommun som den 17 februari 2017 var hans eller hennes hemkommun. Antalet röstberättigade är ca 4,4 miljoner. Förutom finska medborgare, har även de medborgare i EU-länder samt isländska och norska medborgare som har hemkommun i Finland rätt att rösta i kommunalval. Andra utlänningar är röstberättigade om de har haft hemkommun i Finland i minst två år.

Befolkningsregistercentralen skickar en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta. Till skillnad från tidigare skickas anmälan nu i ett kuvert. På anmälan anges vallokalen där väljaren kan rösta på valdagen. Till anmälan har dessutom bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets.

Det går att rösta antingen på valdagen eller på förhand. Väljarna kan rösta enbart på en person som har ställts upp som kandidat i deras hemkommun. Vid röstningen ska väljaren ha med sig ett identitetsbevis med foto, exempelvis pass, id-kort eller körkort.

På valdagen den 9 april kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges på anmälan om rösträtt. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20.

Information om förhandsröstningsställena ges på webben och på servicenumret

Förhandsröstning ordnas i Finland den 29.3-4.4.2017 och utomlands den 29.3-1.4. En del av förhandsröstningsställena är dock öppna under en kortare tidsperiod. Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Information om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider ges på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi eller på den avgiftsfria telefonservicen på numret 0800 9 4771 (finsk service på numret 0800 9 4770).

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 28 mars före klockan 16. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Information om valet på över 20 språk

Justitieministeriet skickar tillsammans med Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf ett brev till ca 120 000 unga som nu för första gången får rösta. I brevet uppmanas unga att använda sin rösträtt. Justitieministeriet stödjer också kampanjen Allas val som ordnas av Moniheli ry, samarbetsnätverket för multikulturorganisationer. I kampanjen ordnas bl.a. paneldiskussioner på olika håll i Finland.

På valwebbplatsen www.vaalit.fi finns information om kommunalvalet på över 20 språk. Utöver finska, svenska, de samiska språken, karelska och romani finns information på albanska, arabiska, engelska, spanska, kinesiska, kurdiska (sorani), persiska, polska, franska, tyska, somaliska, thai, turkiska, ryska, vietnamesiska och estniska.

På justitieministeriets YouTube-kanal finns videoklipp på lättläst språk och teckenspråk om hur det går till att rösta. Ministeriet har publicerat lättlästa broschyrer om valet på finska och svenska. Valinformation riktas också till synskadade.

Resultatuppgifter publiceras i takt med att rösträkningen framskrider

Räkningen av förhandsrösterna inleds hos de kommunala centralvalnämnderna den 9 april tidigast kl. 12. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs klockan 20, då den preliminära räkningen av förhandsrösterna i huvudsak är slutförd. Valnämnderna inleder den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen direkt efter att vallokalerna har stängts kl. 20. Det preliminära valresultatet fastställs under kvällen och natten.

När kontrollräkningen har slutförts fastställer de kommunala centralvalnämnderna valresultatet vid ett sammanträde som börjar senast klockan 18 på onsdagen den 31 april.

De som valts till fullmäktigeledamöter och till ersättare ska lämna in en redovisning om sin valfinansiering till statens revisionsverk senast den 12 juni 2017. Kandidaterna har dock också möjlighet att lämna in en frivillig förhandsredovisning om sina valkostnader till statens revisionsverk.

Information och resultat på valwebbplatsen www.vaalit.fi

Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider finns på webbplatsen vaalit.fi.

Information om kandidaterna och kandidatnumren publiceras under kvällenden 9 mars. Följande dag publiceras kandidatuppgifterna även som nedladdningsbara filer.

Under förhandsröstningen uppdateras valwebbplatsens information om antalet väljare som röstat på förhand i kommunerna och i hela landet med en timmes mellanrum (också under veckoslutet).

På valdagskvällen den 9 april publiceras röstetalen i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet samt namnen på de invalda i varje kommun i takt med att den preliminära rösträkningen framskrider. Resultaten enligt kandidat publiceras när den preliminära rösträkningen i röstningsområdet är klar. Kandidaternas röstetal i kommunen publiceras när kommunens alla röstningsområden har slutfört den preliminära räkningen. På måndagen den 10 april publiceras resultatet av den preliminära rösträkningen även som nedladdningsbara filer.

De fastställda resultaten uppdateras på valwebbplatsen när kontrollräkningen har slutförts den 12 april.

Ytterligare information: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: [email protected], konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560, e-post: [email protected], överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: [email protected]

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen