Hoppa till innehåll
Media

Beslut om kommunernas språkliga ställning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2012 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning om kommunernas språkliga ställning under tioårsperioden 2013-2022. Genom förordningen bestäms vilka kommuner som är tvåspråkiga och vilket majoritetsspråket är samt vilka kommuner som är enspråkigt finska eller svenska.

Den nya förordningen ändrar inte den nuvarande språkliga indelningen. Enligt förordningen är Lojo fortsättningsvis tvåspråkigt med finska som majoritetens språk. Detta baserar sig på Lojo stadsfullmäktiges begäran, som statsrådet tog i beaktande. De viktigaste grunderna för Lojos tvåspråkighet är att upprätthålla tvåspråkighetstraditionen i Lojo och att förbättra de svenskspråkiga invånarnas ställning i gamla Karislojo och Nummi-Pusula.

Vid ingången av år 2013 förenas finskspråkiga Lillkyro med tvåspråkiga Vasa, som för sin del fortsätter som en tvåspråkig kommun där majoritetens språk är finska.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013.

Enligt språklagen ska statsrådet bestämma att en kommun är tvåspråkig, om kommunen har både finskspråkiga och svenskspråkiga invånare och minoriteten utgör minst 8 procent av invånarna eller minst 3 000 invånare. Statsrådet ska bestämma att en tvåspråkig kommun ska bli enspråkig, om minoriteten består av färre än 3 000 invånare och minoritetens andel har sjunkit under 6 procent. Om fullmäktige i en kommun begär det, kan statsrådet genom förordning bestämma att kommunen är tvåspråkig under följande tioårsperiod även om den annars skulle vara enspråkig.

Ytterligare upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, justitieministeriet, tfn 02951 50543,
e-post: fö[email protected]

Statsrådets förordning om kommunernas språkliga ställning åren 2013-2022 bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi


Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen