Hoppa till innehåll
Media

Lagutkast om bestämmelserna om handel med inflytande på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 10.12
Pressmeddelande

Det föreslås att bestämmelserna om mutbrott kompletteras så att missbruk av inflytande kriminaliseras. Den nya brottsbenämningen ska vara handel med inflytande. Målet är att effektivisera bekämpningen av korruption och realiserandet av straffansvaret.

Enligt lagutkastet gör sig den skyldig till handel med inflytande som erbjuder en belöning till någon annan för att denne på ett otillbörligt sätt ska påverka beslutsfattandet hos en tjänsteman eller riksdagsledamot. Också den som begär en belöning för att utöva sådant osakligt inflytande gör sig skyldig till detta brott. Det handlar alltså om straffbarheten för förmånsgivarens och den så kallade mellanmannens verksamhet.

Det föreslås att juridiska personers straffansvar även ska omfatta handel med inflytande. Målet är att betona sammanslutningars ansvar för att i sin verksamhet övervaka och förhindra gärningar som straffas som handel med inflytande.

Straffbarheten för missbruk av inflytande har lyfts fram i olika sammanhang

När Finland 2002 anslöt sig till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption gjordes samtidigt en reservation mot kriminaliseringsskyldigheten i fråga om missbruk av inflytande. Reservationen har därefter förnyats. Riksdagen förutsatte dock 2010 att regeringen bereder ett lagförslag om att kriminalisera missbruk av inflytande. Ärendet har efter det beretts i olika arbetsgrupper och senast som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.

Behovet av att kriminalisera missbruk av inflytande har uppmärksammats också i den nationella strategin mot korruption 2021–2023, i Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2022 samt i tillsynsverksamheten vid Europarådets organ som motverkar korruption (GRECO).

Utkastet till regeringsproposition om bestämmelser om handel med inflytande och återkallandet av en reservation mot Europarådets konvention mot korruption är på remiss till den 25 november.

Ytterligare information
Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 082, [email protected] 

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen