Hoppa till innehåll
Media

Besöksförbud ska ge mer omfattande skydd inom EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2012 11.20
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor har i dag vid sitt möte i Bryssel enats om ett förordningsförslag som syftar till att utvidga skyddet som besöksförbud ger inom EU. Förordningen kompletterar direktivet om straffrättsliga skyddsorder som antogs i fjol. Avsikten är att de personer som skyddats genom besöksförbud i ett EU-land får skydd även när de flyttar till en annan medlemsstat.

Direktivet om straffrättsliga skyddsorder omfattar inte alla skyddsåtgärder i medlemsstaterna. Till exempel en betydande del av finländska besöksförbud faller utanför tillämpningsområdet. Detta beror på att man i Finland kan meddela besöksförbud i ett förebyggande syfte utan att ett brott har begåtts, t.ex. då det är fråga om trakasseri.

- Den nya förordningen är ett viktigt steg mot ett omfattande system som gör det möjligt att genom en skyddsorder som har utfärdats i ett EU-land skydda brottsoffer eller personer som är rädda för våld även i andra EU-länder, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson som företrädde Finland vid mötet.

- Jag är mycket nöjd med att man inom EU har vidtagit åtgärder på bred front för att förbättra brottsoffers ställning. För två månader sedan antogs också miniminormerna för brottsoffers rättigheter inom EU, sade ministern.

Det slutliga antagandet av förordningen förutsätter ännu förhandlingar med Europaparlamentet.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176
specialsakkunnig Jussi Karttunen, tfn 02951 50444

Information om direktivet om brottsoffers rättigheter som antogs i oktober (kommissionens pressmeddelande)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen