Hoppa till innehåll
Media

Längre betalningstider mellan företagen väcker oro

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2013 14.13
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson vill utreda på vilket sätt det skulle vara möjligt att hindra förlängda betalningstider mellan företagen. Enligt sme-företagsbarometern 2013, som beskriver små och medelstora företags näringsklimat, har till och med 44 procent av sme-företagen särskilt inom industrin varit tvungna att acceptera betalningstider som överskrider 30 dagar.

Detta är en oroväckande utveckling, eftersom sena betalningar ökar antalet fordringar som går till indrivning, betalningsanmärkningar och kreditförluster. Finland har traditionellt haft kortare betalningstider än till exempel de flesta andra europeiska länderna.

– Alla åtgärder som gynnar sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen behövs just nu. De små och medelstora företagen har en viktig roll för landets ekonomi och för sysselsättningen. Därför måste signalerna från dem tas på största allvar. Politikernas uppgift är att lagstiftningsvägen skapa ett så gott företagsklimat som möjligt, säger minister Henriksson.

Finland har inga tvingande bestämmelser om längden på betalningstiderna mellan företagen. Enligt principen om avtalsfrihet kan företagen sinsemellan fritt komma överens om betalningstider på samma sätt som om andra avtalsvillkor. För att hindra att betalningstiderna förlängs har riksdagen nyligen lämnat in en lagmotion om att utfärda tvingande bestämmelser om en betalningstid på 30 dagar. Också Företagarna i Finland har lämnat ett initiativ om detta till justitieministeriet.

Minister Henriksson vill att orsakerna till de förlängda betalningstiderna och möjligheterna att hindra denna utveckling utreds. Utredningen görs av justitieministeriet i samarbete med företrädare för näringslivet.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148
lagstiftningsdirektör Antti Leinonen, tfn 02951 50264

Tillbaka till toppen