Hoppa till innehåll
Media

Nytt tingshus till Villmanstrand

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2018 14.47
Pressmeddelande

Projektet för att bygga ett nytt tingshus i Villmanstrand framskrider. Statsrådets finansutskott förordade i dag justitieministeriets förslag till nya hyresavtal för Södra Karelens tingsrätt och Salpausselkä åklagarämbetets servicebyrå i Villmanstrand.

Det nya tingshuset ska byggas i ämbetsverkskvarteret i Villmanstrands centrum på tomten för Teletalo som ska rivas ned. Målet är att lokalerna kan tas i bruk i början av 2020.

- Södra Karelens tingsrätt har varit verksam i tillfälliga lokaler i nästan tio år, vilket är en alldeles för lång tid. Jag ville äntligen få ett slut på det osäkra läget. Tack vare detta beslut får Villmanstrand ett tingshus som motsvarar de moderna kraven för lokaler och säkerhet vid justitieförvaltningens ämbetsverk, säger justitieminister Antti Häkkänen.

I det nya tingshuset ska finnas lokaler för Södra Karelens tingsrätt och Salpausselkä åklagarämbetets servicebyrå i Villmanstrand, dvs. för cirka 50 personer. Vid sidan om kontorslokalerna ska det i byggnaden finnas kundbetjäningsutrymmen, sammanträdessalar och ett gemensamt utbildningsutrymme.

Både tingsrätten och åklagarämbetet har nytta av att de placeras i samma byggnad.

- I de nya lokalerna får såväl tingsrätten som åklagarämbetet till sitt förfogande utrymmen som planerats uttryckligen med tanke på deras verksamhet. Till exempel i sammanträdessalarna ska man kunna utnyttja nya arbetssätt och elektroniskt material, säger Häkkänen.

I planeringen av lokalerna beaktas förutom funktionella synpunkter även dagens säkerhets- och hälsokrav. Den nya byggnaden ligger dessutom invid polisinrättningen, vilket innebär att man kan flytta sig från polishuset till tingsrätten på ett skyddat sätt.

För att projektet ska kunna framskrida krävs det utöver finansutskottets beslut att hyresavtalen undertecknas och att Senatfastigheter fattar ett investeringsbeslut. 

Ytterligare upplysningar:

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare, tfn 02951 50232, [email protected]
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, [email protected]

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen