Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt från början av december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.37
Pressmeddelande

De ändringar som gjorts i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft den 1 december 2019. Lagen ändras för att motsvara de förändringar som skett i samhället, såsom den allt större mångfalden av familjer.

Avsikten är att ikraftträdandet av reformen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon. Lagändringarna förutsätter verkställighetsåtgärder, såsom ändringar i kommunernas informationssystem samt utbildning för myndigheterna.

Genom reformen preciseras vårdnadshavarnas skyldighet att skydda barnet mot våld, vårda relationer med personer som står barnet nära och medverka till att umgängesrätten tillgodoses. Växelvist boende skrivs in i lagen och barnet kan ges rätt att träffa en person som står barnet särskilt nära. Lagstiftningen syftar också till att effektivare än för närvarande förebygga problem vid tillgodoseendet av umgängesrätten på grund av så kallad föräldraalienation eller av andra orsaker.

Den rättsliga behandlingen av ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt görs snabbare och barnets rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller honom eller henne förbättras. Möjligheterna att komma överens om vårdnaden om barnet och umgängesrätten i ett avtal som fastställs av socialnämnden utvidgas.

När riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt förutsatte den bl.a. att regeringen noga ger akt på genomförandet och effekterna av reformen.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Mer om projektet (på finska)

Pressmeddelande 20.6.2018: I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreslås reformer som förbättrar barnets ställning

Tillbaka till toppen