Hoppa till innehåll
Media

Liisa Männistö: barns och ungas rätt till delaktighet i Europa

Liisa Männistö

Specialsakkunniga Liisa Männistö jobbar med projektet Barns och ungas röst i Europa i enheten för demokrati och val. I projektet har man testat olika metoder och medel med vilka man kan göra barns och ungas röst hörd på ett bättre sätt i beslutsfattandet. Syftet är också att öka kunskapen om hur barns och ungas delaktighet och hörande av barn och unga kan fungera bättre inom statsförvaltningen, till exempel i lagberedningen och politikberedningen.

I projektet bedrivs intensivt samarbete med barn- och ungdomsorganisationer, till exempel stiftelsen SOS-Lapsikylä. Till projektets styrgrupp hör utöver sakkunniga från justitieministeriet även sakkunniga som arbetar med den nationella barnstrategin samt barnombudsmannen.

– I utvärderingsprojektet som genomfördes 2019 kom det fram att Finland hör barns åsikter och synpunkter i beslutsfattandet, men vi hör utan att lyssna. Detta sker både i fall som gäller enskilda barn och på allmän nivå i det samhälleliga beslutsfattandet, säger Männistö.

Männistö har lång erfarenhet av att arbeta för staten. Männistö studerade fransk filologi som huvudämne och samhällsvetenskaper som biämne. Under sin tjänstemannakarriär har hon hunnit arbeta vid undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet och inrikesministeriet före hon började arbeta vid justitieministeriet.

I Männistös arbetsbeskrivning ingår utöver barns och ungas delaktighet också bland annat demokrati- och människorättsfostran.

– Jag är med i sekretariatet för det nationella demokratiprogrammet 2025. Jag planerar, genomför och styr utvecklings- och forskningsprojekt om barns och ungas delaktighet och demokrati- och människorättsfostran i samarbete med utbildnings- och kulturministeriet. Jag är också med i delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, berättar Männistö.

Det bästa med projektarbete är enligt Männistö att man självständigt kan planera och komma med idéer. Männistö upplever att hon lärt sig att arbeta målmedvetet under åren hon sysslat med projektarbete.

– Det är givande att se utvecklingsarbetets resultat. För att projektarbetet ska fungera smidigt är det viktigt att fastställa mål, delresultat och resultat.

Mer information om projektet Barn och ungas röst i Europa

Tillbaka till toppen