Hoppa till innehåll
Media

Tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och -biträde ska sökas före utgången av september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2013 11.07
Pressmeddelande -

Lagen om rättegångsbiträden med tillstånd trädde i kraft vid ingången av året. Tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde beviljas på ansökan av rättegångsbiträdesnämnden som inledde sin verksamhet vid årets början. För att få tillstånd måste sökanden uppfylla de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i lagen.


Från och med ingången av år 2014 ska andra ombud och biträden än advokater och offentliga rättsbiträden ha tillstånd för att få verka som rättegångsombud och rättegångsbiträde.

Om en jurist vill försäkra att han eller hon är behörig att vara verksam som rättegångsombud och biträde utan avbrott från och med ingången av 2014 till dess att hans eller hennes ansökan har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut, ska han eller hon ansöka om tillstånd före den 30 september 2013.

På grund av det stora antalet ansökningar som förväntas inkomma i höst kan nämnden inte garantera att de sökande som lämnar in sin ansökan efter den 30 september 2013 hinner få beslutet om tillstånd före utgången av 2013 eller i början av 2014. Därför rekommenderar nämnden att ansökan om tillstånd lämnas in i god tid.

Tillstånd krävs dock inte om ombudet eller biträdet t.ex. står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till den berördaparten.

Mer information om rättegångsbiträdesnämnden och dess verksamhet, förutsättningarna för beviljande av tillstånd samt anvisningarna om hur man ansöker om tillstånd finns på rättegångsbiträdesnämndens webbsidor.

Namnen på rättegångsbiträden med tillstånd, deras hemkommuner samt datum då tillstånd beviljats antecknas i ett offentligt register över rättegångsbiträden. Uppgifterna i registret är tillgängliga för alla.

Ytterligare uppgifter:
rättegångsbiträdesnämndens sekreterare Riikka Meroma, tfn 02956 43410

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen