Hoppa till innehåll
Media

Brott mot inreseförbud kan ge fängelse från ingången av 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.20
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste i dag lagändringar genom vilka en ny bestämmelse om brott mot inreseförbud fogas till strafflagen. Hittills har brott mot förbudet i allmänhet lett till bötesstraff för utlänningsförseelse. I fortsättningen ska straffet för brott mot förbudet vara böter eller fängelse i högst ett år.

Enligt den nya bestämmelsen gör sig en utlänning som kommer till Finland trots att han eller hon har meddelats ett giltigt inreseförbud skyldig till brott. Lagen träder i kraft vid ingången av 2019.

Avsikten är att det för brott mot inreseförbud bättre än hittills ska vara möjligt att bestämma ett straff som motsvarar gärningens klandervärdhet. Ändringen förväntas också ha en förebyggande effekt. Samtidigt preciseras rekvisitet för gärningar som är straffbara som brott mot inreseförbud.

Ytterligare information:
Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 02951 50176, e-post: [email protected]

Beslutsmaterialet från presidentföredragningen den 19 december 2018 finns på denna sida (på finska).

Tillbaka till toppen