Hoppa till innehåll
Media

Markku Suksi utnämnts till utvecklingschef vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2011 12.00
Pressmeddelande -

Politices doktor Markku Suksi inleder sitt arbete som utvecklingschef för viss tid vid justitieministeriets demokrati- och språkenhet i början av december. Han ansvarar för språkärenden och fungerar som generalsekreterare i delegationen för språkärenden.

För närvarande arbetar Suksi som professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi. Suksi har särskild sakkunskap i frågor som gäller de grundläggande språkliga rättigheterna.

Som bäst pågår flera omfattande projekt som hänför sig till språkärenden. Statsrådet tillsatte nyligen ett projekt för att utarbeta en nationell språkstrategi. Samtidigt pågår också kommun- och servicestrukturreformen som har betydande konsekvenser för de språkliga rättigheterna. Inom statsrådet hör det till justitieministeriet uppgifter att främja och följa upp förverkligandet av de språkliga rättigheterna.

- Ministeriets demokrati- och språkenhet förstärks med en kompetent grundlagsexpert som är insatt i dessa frågor. Markku Suksi kommer att ha en central roll i detta krävande beredningsarbete, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Suksis anställning vid ministeriet varar till slutet av år 2012. Han är vikarie för regeringsrådet Paulina Tallroth som svarar för språkärenden och som för närvarande arbetar som generalsekreterare för nationalspråksstrategin vid statsrådets kansli.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520, och
enhets direktör Johanna Suurpää, tfn 09 1606 7800

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen