Hoppa till innehåll
Media

Mer ansvarsfullhet efterlyses vid erbjudande av konsumentkrediter - snabblåneföretag ska registrera sig

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2010 10.25
Pressmeddelande -

Lagstiftningen om konsumentkrediter ska reformeras i sin helhet. Kreditgivare förpliktas att registrera sig och att iaktta god kreditgivningssed.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna i morgon fredagen den 27 augusti så att de träder i kraft den 1 december 2010.

God kreditgivningssed förpliktar kreditgivaren att handla ansvarsfullt och öppet samt att beakta konsumenternas intressen vid marknadsföring av krediter, tecknande av kreditavtal och lösande av eventuella problem.

Kreditgivaren ska vara skyldig att på en standardblankett lämna centrala uppgifter om krediten samt konsumentens rättigheter och skyldigheter till konsumenten innan kreditavtalet ingås. Vid bostadskrediter ska denna information också kunna lämnas i någon annan varaktig form.

Med avvikelse från EU:s konsumentkreditdirektiv tillämpas bestämmelserna i den nationella lagstiftningen också t.ex. på bostadskrediter och krediter på under 200 euro.

Konsumentkrediter får i fortsättningen erbjudas enbart av kreditgivare som anmält sig till ett kreditgivarregister. I registret ska införas enbart sådana kreditgivare som anses vara tillförlitliga och som har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet.

Bland annat snabblåneföretag, finansbolag samtkreditgivare som verkar i anslutning till postorderföretag och nätbutiker ska anmäla sig till registret för att kunna fortsätta sin verksamhet. Registreringsskyldigheten gäller inte kreditinstitut eller andra sådana kreditgivare, vars verksamhet redan för närvarande kräver koncession eller registrering, och inte heller företag som beviljar krediter endast för finansiering av köp av produkter som de själva säljer, till exempel vid avbetalningsköp.

Reformen är fortsättning på skärpning av bestämmelserna om snabbkrediter som trädde i kraft den 1 februari 2010. Riksdagen förutsätter i sitt uttalande gett i samband med behandlingen av reformen att regeringen ska följa upp hurdana effekter reformen kommer att ha på verksamhet av de företag som erbjuder snabbkrediter och vid behov vidta tilläggsåtgärder för att minska de sociala problem som orsakas av krediter.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 09 1606 7514
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen