Hoppa till innehåll
Media

Demonstrationer ska anmälas 24 timmar före

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2019 13.39
Pressmeddelande

I framtiden ska allmänna sammankomster som ordnas utomhus, som till exempel demonstrationer, anmälas till polisen minst 24 timmar före sammankomsten. Ändringen av lagen om sammankomster träder i kraft vid ingången av augusti detta år.

Efter reformen kan en anmälan om en demonstration lämnas in också efter tidsfristen på 24 timmar, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning. Det är således fortsättningsvis möjligt att ordna spontana sammankomster.

Enligt den gällande lagen ska anmälan göras minst sex timmar före sammankomsten. Syftet med att förlänga anmälningstiden är att förbättra polisens möjligheter att säkerställa att allmänna sammankomster sker utan störningar.

Avsikten är att presidenten ska stadfästa ändringen vid presidentföredragningen i morgon på fredagen.

Ytterligare information: Timo Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 230, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen