Hoppa till innehåll
Media

Minister Anna-Maja Henriksson deltar i EU:s justitieministermöte i Bryssel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 15.10
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 4 mars. Under mötet diskuteras bland annat konsekvenserna av det krig som Ryssland inlett i Ukraina för det internationella rättsliga samarbetet.

– Den ryska invasionen av Ukraina är ett grovt brott mot internationell rätt. Det är också ett angrepp mot det internationella fördragssystemet. I denna kris har Europeiska unionen visat sig vara enad. Vår grund är ett starkt engagemang för rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Under mötet kommer vi att diskutera hur invasionen påverkar det internationella rättsliga samarbetet med Ryssland och Belarus, säger minister Henriksson.

Vid mötet fortsätter också diskussionen om att stärka kampen mot hatpropaganda och hatbrott. Justitieministrarna kommer att diskutera Europeiska kommissionens initiativ för att möjliggöra en mer omfattande kriminalisering av hatpropaganda och hatbrott på EU-nivå. Det är fråga om att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott. En utvidgning av EU:s förteckning över brott är en förutsättning för att kommissionen i ett senare skede ska kunna lägga fram ett förslag till ett straffrättsligt direktiv om hatpropaganda och hatbrott. Finland är berett att stödja ordförandeskapets förslag om att utvidga EU:s förteckning över brott. Finland betonar att straffrättsliga medel spelar en viktig roll i kampen mot hatpropaganda och hatbrott, men att de endast bör vara ett sista alternativ.

Ministrarna ska också anta slutsatser om att stärka kampen mot rasism och antisemitism i Europeiska unionen. Finland stöder kommissionens strategi, vars mål är att EU ska vara fritt från antisemitism och diskriminering, och ett samhälle som är öppet, inkluderande och jämlikt.

Justitieministrarna ska dessutom föra en diskussion om advokaters roll när det gäller att skydda rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende.

Vidare ska justitieministrarna också bedöma hur förhandlingarna om elektroniskt bevismaterial (eEvidence) framskrider. Syftet med den kommande regleringen är att ge de brottsbekämpande myndigheterna effektivare och snabbare tillgång till elektroniskt bevismaterial över landgränserna i EU.

I samband med mötet träffar minister Henriksson Tysklands justitieminister Marco Buschmann och Tjeckiens justitieminister Pavel Blažek. Tjeckien tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd i juli. 

Ytterligare information: 
Lisa Palm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 069, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen