Hoppa till innehåll
Media

Minister Blomqvist: Finländarnas ekonomiska kunnande bör stärkas i alla åldersgrupper

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2023 12.14
Pressmeddelande

Genom samarbete kan vi utveckla medborgarnas ekonomiska kunnande på bästa sätt, sade ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist vid ett evenemang för strategin för ekonomiskt kunnande i Helsingfors i dag. Justitieministeriet, Finlands Bank och nätverket för aktörer inom ekonomiskt kunnande har inlett arbetet med att genomföra strategin för ekonomiskt kunnande.

Målet med strategin för ekonomiskt kunnande är att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen 2030. Utarbetandet och genomförandet av en nationell strategi för ekonomiskt kunnande är en av åtgärderna i statsminister Sanna Marins regeringsprogram för att bekämpa överskuldsättning bland medborgarna. 

– Inflationen, stigande räntor, de snabbt stigande levnadskostnaderna och energikrisen synliggör betydelsen av medborgarnas ekonomiska kunnande. Den ekonomiska osäkerheten orsakar å ena sidan oro för den egna ekonomin och å andra sidan en allmän oro för medborgarnas förmåga att sköta sin egen ekonomi. Ett gott ekonomiskt kunnande hjälper oss att anpassa oss till förändringar och överraskande risksituationer, såväl i vår egen personliga livssituation som i det globala världsläget, sade Blomqvist.

Den viktigaste genomföraren av den nationella strategin för att främja ekonomiskt kunnande är nätverket för aktörer inom ekonomiskt kunnande. I nätverket ingår ett stort antal företag, organisationer, forskare och myndigheter. Syftet med strategin är att stärka medborgarnas ekonomiska kunnande i olika åldersgrupper och livssituationer. 

 – Jag har i ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik ofta lyft fram vikten av proaktivt ekonomiskt kunnande. Målet är förutom att stärka det konkreta ekonomiska kunnandet också att skydda medborgarnas ekonomiska välfärd. Med detta avses god ekonomihantering, beredskap inför framtiden och tillfredsställelse med den egna ekonomiska situationen. Det ekonomiska kunnandet kan och bör stärkas i alla åldersgrupper, betonade Blomqvist.

För genomförandet av strategin för ekonomiskt kunnande har det anvisats ett årligt anslag på en miljon euro. Arbetet är en viktig del av bekämpningen av överskuldsättning. Under denna regeringsperiod har överskuldsättning bekämpats på många olika sätt. Viktiga reformer har utöver strategin för ekonomiskt kunnande varit bland annat beredandet av ett positivt kreditupplysningsregister, förkortandet av förvaringstiderna för betalningsanmärkningar, reformerna av utsökningen, skärpandet av bestämmelserna om konsumentkrediter och att skuldsaneringen gjorts smidigare.

Ytterligare information: 
Anders Portin, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 280, [email protected]
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 005, [email protected]

Förslag till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland
 

Tillbaka till toppen