Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson deltar i EU:s justitieministermöte i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2022 11.42
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i RIF-rådets möte (EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor) i Bryssel den 13 oktober. Under mötet diskuteras bland annat det ryska anfallskriget mot Ukraina och utredningen av krigsförbrytelser.

Under mötet får ministrarna höra en lägesrapport om utredningen av de allvarligaste internationella brotten i Ukraina samt om EU:s åtgärder och stöd till Ukraina. Finland tillsammans med övriga EU stöder Ukraina fullt ut när det gäller att se till att de som är ansvariga för de fruktansvärda grymheterna ställs inför rätta. 

Ministrarna ska också diskutera den rättsliga utbildningen och dess inverkan på tillgången till rättslig prövning inom rättsstaten. Temat har samband med den mer omfattande pågående diskussionen om värnandet av rättsstatsprincipen i EU.

Vid mötet ska ministrarna dessutom diskutera tryggandet av de grundläggande rättigheterna i kristider tillsammans med direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Byrån betonar vikten av att trygga de grundläggande rättigheterna också under coronaviruspandemin och kriget i Ukraina.

Utkastet till direktiv om miljöbrott och hur det framskrider kommer också att diskuteras. Ministrarna ska även utvärdera Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet. Åklagarmyndigheten inledde sin verksamhet i juni 2021.

Ytterligare information
Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 116, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar 

Direktsändningar från rådet   

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen