Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson leder ordet vid Nordiska ministerrådets justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2021 16.57
Pressmeddelande

De nordiska justitieministrarna sammanträder den 15 juni 2021 för att diskutera hur de nordiska länderna tillsammans kan stärka sitt arbete mot människohandel. Ordförande för mötet är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid det virtuella mötet behandlar ministrarna kampen mot människohandel bland annat utifrån en diskussion kring arbetsrelaterad människohandel och sexualbrott. Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, deltar i mötet med en videohälsning.

Vid mötet utbyts också tankar och erfarenheter om förflyttning av utländska fångar till tredjeländer och teman i anslutning till covid-19-pandemin inom rättssektorn, såsom elektronisk ärendehantering i krissituationer och kristidsslagstiftning.

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram bygger på Nordiska ministerrådets nya vision där Norden är det hållbaraste och mest integrerade området före 2030. Centrala teman för justitieministeriet i år är bland annat kampen mot människohandel och korruption samt demokrati och digitalisering.

Mer information:
Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn +358 50 306 3990, [email protected]
Sini Kumpulainen, specialsakkunnig, tfn +358 50 574 9694, [email protected] (justitieministermötet)
Venla Roth, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 150 011, [email protected] (arbetet mot människohandel )

Tillbaka till toppen