Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Henriksson i FN:s kriminalpolitiska kongress: Rättsstaten är hörnstenen i hållbar utveckling

Justitieministeriet
10.3.2021 12.48
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade sambandet mellan rättsstaten och hållbar utveckling i Finlands anförande vid FN:s kriminalpolitiska kongress.


– Att stärka rättsstaten och främja de mänskliga rättigheterna är hörnstenar i en hållbar utveckling. Ett stabilt och inkluderande samhälle förutsätter att legalitetsprincipen iakttas, att brottslighet förebyggs på ett ansvarsfullt sätt och att kampen mot korruption är konsekvent, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Att förebygga brott förbättrar medborgarnas livskvalitet och minskar kostnaderna för det straffrättsliga systemet. Ett effektivt straffrättssystem och en rättvis rättegång är viktiga principer för rättsstaten, men det behövs också alternativa metoder för att lösa konflikter.

I sitt videotal påpekade Henriksson också att coronapandemin har ökat användningen av digitala verktyg och artificiell intelligens i rättsprocesserna. Han hoppades att deltagarna i kongressen aktivt utbyter god praxis från olika länder.

Kongressens deklaration betonar samarbete i bekämpningen av nya former av brottslighet

Den kriminalpolitiska kongressen inleddes med att man godkände en gemensam deklaration som FN:s medlemsstater på förhand hade berett. Deklarationen innehåller närmare hundra artiklar. Denna Kyoto deklaration lyfter upp brottsbekämpningen på FN:s agenda för hållbar utveckling. I deklarationen fästs särskild uppmärksamhet vid de ungas ställning i det straffrättsliga systemet och vid jämställdhetsperspektivet. Slutsatserna är till stor del inriktade på att utveckla det internationella samarbetet i kampen mot terrorism, andra allvarliga brott och nya former av brottslighet. Sådana är till exempel nya cyberbrott och förfalskade läkemedel.

FN:s kriminalpolitiska kongress är ett världsomfattande evenemang på hög nivå som ordnas vart femte år och som samlar tusentals deltagare. Den 14:e kongressen pågår denna vecka och ordnas som ett hybridevenemang i Kyoto i Japan och på webben.

Ytterligare information:
Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 050 591 1895, [email protected]

Kongressens deklaration

Webbplatsen för FN:s kriminalpolitiska kongress

Tillbaka till toppen