Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Tilläggsbudgeten ger pengar för att avveckla den anhopning av ärenden som pandemin har orsakat inom justitieförvaltningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 13.51
Pressmeddelande

Regeringen enades i dag om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021. Propositionen innehåller anslagsökningar till åklagare, domstolarna och Brottspåföljdsmyndigheten för att åtgärda anhopningen av ärenden till följd av coronapandemin.

- Jag är nöjd över att vi fick mer pengar för att avveckla den stora anhopningen av ärenden till följd av coronan. Pandemin har på många sätt påverkat justitieministeriets förvaltningsområde. Konsekvenserna av coronapandemin syns med fördröjning och kostnaderna till följd av den är stora i förhållande till justitieministeriets årliga budget på cirka 1 miljard euro, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen föreslås det 4,07 miljoner euro för domstolarna och 750 000 euro för åklagarna för att avhjälpa anhopningen av rättegångsärenden till följd av pandemin. Coronapandemin har lett till en ökad ärendeanhopning vid domstolarna och åklagarväsendet, eftersom man har varit tvungen avbryta behandlingen av ett stort antal ärenden eller övergå till specialarrangemang för att förhindra spridningen av pandemin.

Brottspåföljdsmyndigheten föreslås få 5,8 miljoner euro för att avhjälpa den anhopning av verkställighet av fängelsestraff som pandemin har orsakat. På grund av covid-19-pandemin har man begränsat verkställigheten av korta fängelsestraff och verkställigheten av förvandlingsstraff för böter.

Dessutom föreslås det att dimensioneringen av anslagen till ersättningar till privata rättsbiträden höjs med 12 miljoner euro. Ökningen av utgifterna för 2021 beror bland annat på att antalet avgöranden vid domstolarna har ökat, eftersom den anhopning av ärenden som uppstått till följd av coronapandemin har avvecklats med tilläggsresurser.

Statsrådets pressmeddelande om tilläggsbudgeten

Ytterligare information: 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 119, [email protected]
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 0295 150 023, [email protected]

Tillbaka till toppen