Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson träffar Europadomstolens ordförande Robert Spano

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 14.46
Pressmeddelande

Idag träffar justitieminister Anna-Maja Henriksson ordföranden i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Róbert Spanó, som är på besök i Finland.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen), som verkar i samband med Europarådet i Strasbourg, övervakar att de stater som anslutit sig till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) fullgör sina konventionsåtaganden. Den isländske juristen Róbert Spanó har varit Europadomstolens ordförande sedan 2020. Pauliine Koskelo är finländsk domare i Europadomstolen.

– Europadomstolens roll som självständigt och oberoende tillsynsorgan för Europakonventionen är ytterst viktig för Finland. Vikten av en institution som tryggar människornas rättssäkerhet framträder särskilt i det rådande läget, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Jag ser med intresse fram emot att få höra ordförande Spanós syn på Europadomstolens framtid. Den påverkas bland annat av det faktum att Ryssland inte längre är medlem av Europarådet. I september upphör landet att vara part i Europakonventionen, fortsätter Henriksson.

Under sin två dagar långa vistelse i Finland ska Spanó bland annat besöka Domstolsverket i Vanda, hålla ett anförande under Finlands Advokatförbunds evenemang Advokatdagarna och träffa företrädare för flera centrala aktörer inom rättsområdet.
 
Mer information:
Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 295 150 051, [email protected]

Tillbaka till toppen