Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson besöker Washington

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2014 9.27
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson besöker Washington den 28 september - 5 oktober. Där ska hon träffa USA:s justitieminister Eric Holder och delta i ett möte om bekämpande av sexuell exploatering av barn på nätet.

Justitieministrarna ska bland annat diskutera hur rättsväsendets verksamhet kan anpassas till den allt stramare ekonomin utan att äventyra rättsskyddet. Diskussionen ska också behandla utmaningar som följer av den teknologiska utvecklingen när det gäller att trygga medborgarnas informationssäkerhet och kampen mot datarelaterad brottslighet.

Ämnet för ministermötet i Washington är kampen mot sexuellt utnyttjande av barn på nätet till vilket Finland och 53 andra länder har förbundit sig. Målet med den globala alliansen är både att effektivare identifiera och hjälpa offren och att effektivare identifiera och väcka åtal mot förövarna. Samarbetet ska även öka medvetenheten om riskerna på nätet och minska tillgången på material som anknyter till utnyttjandet.

Ministermötet öppnas av justitieminister Holder och EU-kommissionär för inrikes frågor Cecilia Malmström. I sitt anförande ska minister Henriksson presentera de åtgärder som Finland vidtagit för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Ministrarna ska anta den nya gemensamma deklarationen som ska underlätta internationelltsamarbete vid förundersökningen av dessa typer av fall.

Under sitt besök ska minister Henriksson också bekanta sig med frågor som gäller USA:s urfolk och diskutera med Världsbankens representanter om mänskliga rättigheter och minoriteternas ställning.

Henriksson ska besöka USA:s högsta domstol och träffa Ruth Ginsburg som har verkat som domare i högsta domstolen sedan 1993.

Justitieminister Henriksson ska även bekanta sig med USA:s fängelsesystem och träffa höga fängelsemyndigheter. I programmet ingår också ett besök på Harvard University i Boston. Där ska Henriksson träffa dekanus för universitetets juridiska fakultet och bekanta sig med studenternas rättshjälpsprojekt.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Mia Wikström, tfn +358 2951 50300
överdirektör Asko Välimaa, tfn +358 2951 50248
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen