Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp: Finland tar emot syriska, kongolesiska och från Libyen evakuerade flyktingar i flyktingkvoten för 2021

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2020 11.59
Pressmeddelande

Nästa år tar Finland emot 1 050 kvotflyktingar. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fastställde i dag hur kvoten fördelas mellan olika flyktinggrupper. Ordförande för ministerarbetsgruppen är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Vi har i Finland alla förutsättningar att hjälpa människor som söker skydd. Det är viktigt att vi kan bära vår andel av det internationella ansvaret och hjälpa dem som är i nöd, säger minister Henriksson.

Finland tar emot sammanlagt 550 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet samt 250 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tar Finland emot 130 flyktingar som evakuerats från Libyen till Niger eller Rwanda. Finland förbereder sig också på att ta emot 120 flyktingar utan någon avgränsning i fråga om nationalitet eller region. I siffran ingår också akuta fall.

Fördelningen av flyktingkvoten grundar sig på ett förslag av FN:s flyktingorganisation UNHCR och på att Finland i huvudsak fortsätter att ta emot samma flyktinggrupper som under de senaste åren. På detta sätt kan man bäst dra nytta av tidigare erfarenheter. I synnerhet under den pågående pandemin är det motiverat att inte ta grupper från nya länder.

– Vi fortsätter konsekvent att ta emot de mest utsatta och sårbara flyktingarna. Huvudvikten i flyktingkvoten ligger på familjer samt kvinnor och barn i utsatt läge, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Riksdagen fattar det slutgiltiga beslutet om flyktingkvoten i december i samband med att budgeten fastställs.

Behovet av att skydda kvotflyktingar bedöms redan på förhand

Att ta emot kvotflyktingar är ett effektivt sätt att ta globalt ansvar och hjälpa de mest utsatta flyktingarna. De finländska myndigheterna väljer utifrån UNHCR:s förslag de flyktingar som tas emot i Finland. Behovet av skydd för flyktingarna och förutsättningarna för integration bedöms redan innan de anländer till Finland.

Enligt ministerarbetsgruppen är det primära sättet att välja kvotflyktingar även i fortsättningen att Migrationsverket, Skyddspolisen och experter på integration intervjuar flyktingarna i de länder där de vistas. Valet kan dock göras också på alternativa sätt, eftersom covid-19-pandemin förväntas fortsätta och säkerhetsläget i de länder som flyktingarna befinner sig i dessutom kan försämras. Sådana alternativa sätt kan vara att göra intervjuer på distans eller att eventuellt välja flyktingar på basis av UNHCR:s dokument.

Finland har tillsammans med Europeiska kommissionen uppmuntrat också andra EU-medlemsstater att delta i mottagandet, dvs. vidarebosättningen, av kvotflyktingar. De globala behoven av vidarebosättning har ökat under de senaste åren. Europeiska kommissionen erbjuder medlemsstaterna ekonomiskt stöd för att ta emot kvotflyktingar

Ytterligare information:

Specialmedarbetare Niklas Mannfolk, tfn 050 306 3990, [email protected]

Flyktingkvoter: Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, [email protected]

Sameli Sivonen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 050 406 6855, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Tillbaka till toppen