Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling understöder reformen av rättshjälpsdistrikten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2011 10.40
Pressmeddelande -

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling behandlade vid sitt möte på torsdagen den 29 september reformen av rättshjälpsbyrånätverket som håller på att beredas vid justitieministeriet. Ministerarbetsgruppen anser att beredningen bör fortsättas.

Avsikten är att byråer slås samman så att det från och med början av nästa år finns 40 rättshjälpsbyråer i stället för 46. I reformen ska de minsta rättshjälpsbyråerna slås samman med närmaste byrå för att minska byråernas sårbarhet, lätta upp deras förvaltning och öka möjligheterna att omorganisera arbetsuppgifterna.

Samtidigt ska en del av namnen på rättshjälpsbyråerna förnyas så att de baserar sig på landskapsnamn, på samma sätt som hos flera andra statliga myndigheter.

Reformen påverkar inte tillgången på rättshjälpstjänster, eftersom rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen förblir som de är. Enbart Huvudstadsregionens rättshjälpsbyrå på Mannerheimvägen ska enligt planerna flyttas till Esbo, där den fortsätter sin verksamhet som en del av den nya Västra Nylands rättshjälpsbyrå. Ändringen påverkar inte Helsingfors rättshjälpsbyrå i Sundholmen.

I 93 av rättshjälpens nuvarande 168 verksamhetsställen ordnas service enligt behov. Personalen är alltså inte ständigt på plats. Efter reformen skulle det finnas sammanlagt 169 verksamhetsställen och 71 av dem ska enligt planerna vara mottagningar som ordnar service ebligt behov. Klienter kan tas emot även på andra ställen än de som anges i förordningen.

Om rättshjälpsdistrikten och rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen föreskrivs genom justitieministeriets förordning som avses att utfärdas under oktober. I samma förordning ska det föreskrivas även om den regionala ansvarsfördelningen mellan rättshjälpsbyråerna vid ordnandet av den allmänna intressebevakningens tjänster.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 09 1606 7564

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen