Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i rättshjälpsbyråernas och intressebevakningsbyråernas öppettider i februari

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2024 14.10
Pressmeddelande

Öppettiderna för vissa rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer ändras från och med början av februari.

I fortsättningen har varje rättshjälpsbyrå ett verksamhetsställe som är öppet åtminstone från måndag till fredag kl. 8–16.15. Rättshjälpsbyråns övriga verksamhetsställen är öppna åtminstone från måndag till fredag kl. 9–15. 

Ekonomi -och skuldrådgivningens samt den allmänna intressebevakningens verksamhetsställen är öppna åtminstone från måndag till fredag kl. 9–15. 

Små verksamhetsställen kan dock vara stängda en timme under lunchtid samt på tisdagar och torsdagar.

Telefontjänsten och e-tjänsten betjänar kunderna flexibelt

Rättshjälpen, ekonomi- och skuldrådgivningen samt den allmänna intressebevakningen betjänar per telefon från måndag till fredag kl. 8–16.15. Dessutom finns separata telefontider för ekonomi- och skuldrådgivaren, intressebevakaren och intressebevakningssekreteraren. Inom rättshjälpen samt ekonomi- och skuldrådgivningen är det också möjligt att sköta sina ärenden elektroniskt.

Handlingar kan lämnas in till verksamhetsställena under deras öppettider eller vid någon annan på förhand avtalad tidpunkt. Handlingar kan också lämnas i verksamhetsställenas postlådor. 

Bakgrunden till de nya öppettiderna är reformen av de statliga ämbetsverkens öppettider, vars syfte är att trygga tillgången till personliga besök, möjligheten att nå myndigheterna per telefon samt utvecklandet av verksamheten tack vare flexiblare öppettider.  

I början av nästa år koncentreras rättshjälpens, ekonomi- och skuldrådgivningens samt den allmänna intressebevakningens tjänster till det nya Rättstjänstverket, vilket gör det möjligt att tillhandahålla tjänsterna på ett enhetligare, högklassigare och mer tillgängligt sätt.

Mer information: Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 150 140, [email protected]

Kontrollera byråernas öppettider i webbtjänsten Rättsportalen.fi 

Tillbaka till toppen