Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2017 12.28 | Publicerad på svenska 10.10.2017 kl. 13.36
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 12 oktober. Meningen är att man vid mötet slutligt antar förordningen om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).

Åklagarmyndigheten ska genomföra utredningar och driva åtal i mål som gäller korruption och bedrägerier som riktar sig mot EU. EPPO ska inleda sin verksamhet 2021 och 20 medlemsstater deltar i verksamheten. Finland deltar i inrättandet av myndigheten.

Justitieministrarna ska också diskutera frågor som gäller utbyte av straffregisteruppgifter om medborgare i länder utanför EU. Diskussionen gäller direktiv- och förordningsförslagen som syftar till att effektivisera utbytet av information om domar mot tredjelandsmedborgare. Vid mötet behandlas i vilken omfattning fingeravtrycksuppgifter ska lagras och frågor som gäller personer med dubbelt medborgarskap.

Avsikten är att skapa ett centraliserat informationssystem på EU-nivå i vilket medlemsstaterna lagrar uppgifterna för fastställande av identiteten på en person som fått en fällande dom. På detta sätt kan medlemsstaterna rikta sina begäran om en persons straffregisteruppgifter till rätt medlemsstat. Förslagen som gäller utbyte av straffregisteruppgifter är en del av EU:s åtgärder för att bekämpa terrorism.

Vid justitie- och inrikesministrarnas gemensamma möte inleds en halvtidsöversyn av de strategiska riktlinjerna för rättsliga och inrikes frågor, det vill säga en diskussion om vad som har åstadkommits inom EU och vilka som är de största utmaningarna i framtiden. Europeiska rådet antog i juni 2014 strategiska riktlinjer för området fram till året 2020.

Under resan möter minister Häkkänen bland annat presidenten för Europeiska unionens domstol Koen Lenaerts och Ungerns justitieminister Lászlò Trócsányi.

Häkkänen besöker Eurojust och Europol

Onsdagen den 11 oktober besöker minister Häkkänen EU:s enhet för rättsligt samarbete Eurojust och Europeiska polisbyrån Europol i Haag i Holland. Han träffar Eurojusts ordförande Michèle Coninsx och Europols direktör Rob Wainwright. Under besöken diskuteras de rättsliga aspekterna av arbetet mot terrorism och vilken roll dessa EU-myndigheter har när det gäller bekämpning av terrorism.

Häkkänen träffar Hollands justitieminister Stef Blok och under mötet diskuteras aktuella frågor som gäller terrorismbekämpning, speciellt förebyggande av våldsbejakande radikalisering i fängelserna. Minister Häkkänen träffar också Internationella brottmålsdomstolens (ICC) president Silvia Fernández de Gurmend.

Ytterligare upplysningar:

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170, 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131.

Mer om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats:  

Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Council Streaming (på engelska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden

Tillbaka till toppen