Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: EU måste äntligen ansluta sig till den europeiska människorättskonventionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2017 12.52 | Publicerad på svenska 8.12.2017 kl. 13.06
Pressmeddelande

- Jag anser det vara ytterst viktigt att Europeiska unionen äntligen ansluter sig till den europeiska människorättskonventionen, sade justitieminister Antti Häkkänen i mötet för EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel.

- EU har redan för nästan tio år sedan åtagit sig att bli part till den europeiska människorättskonventionen. I dagens läge är Europeiska unionen en tydlig förebild för gemensamma värderingar på den internationella arenan när det gäller att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna. För närvarande ifrågasätter man dock de grundläggande värderingarna i oroväckande grad i Europa. Därför bör vi inom EU stärka den gemensamma värdegrunden och genom anslutningen till människorättskonventionen visa vårt engagemang för att respektera de mänskliga rättigheterna, sade Häkkänen.

Anslutningen till den europeiska människorättskonventionen har tagits med på agendan för rådet för rättsliga och inrikes frågor på initiativ av minister Häkkänen. Unionens anslutning till människorättskonventionen har redan länge varit ett mål i Finlands EU-politik. Anslutningen skulle förbättra EU-medborgarnas ställning och öka EU:s trovärdighet när det gäller människorättsfrågor.

Justitieministrarna får vid mötet kommissionens lägesrapport om EU:s anslutning till människorättskonventionen. Utkastet till anslutningsavtal blev klart 2013 efter långa förhandlingar. Följande år ansåg dock EU-domstolen i sitt utlåtande att avtalsutkastet till vissa delar strider mot Europeiska unionens fördrag.

På grund av domstolens yttrande kan anslutningsavtalet inte träda i kraft utan att det ändras eller fördragen ses över. Arbetet för att lösa problemen har inletts i rådets arbetsgrupp, och kommissionen bereder en rättslig analys om ärendet.

- EU-kommissionen spelar en viktig roll och vi förväntar oss att kommissionen föreslår en lösning i frågan, framhävde justitieminister Häkkänen.

- Utgångspunkten är att utkastet till anslutningsavtal ändras endast till nödvändiga delar. De problem som lyfts fram i domstolens yttrande kan eventuellt till någon del undanröjas genom interna åtgärder inom unionen, sade minister Häkkänen.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, ministerns specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen