Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Den allmänna rätten att gripa en person ska inte utvidgas till att gälla olaglig vistelse i landet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2017 14.06 | Publicerad på svenska 6.9.2017 kl. 15.19
Pressmeddelande

I medierna har i dag pågått en diskussion om att justitieministeriet skulle ha för avsikt att föreslå en ny lag som syftar till att utvidga den så kallade allmänna rätten att gripa en person till att gälla olaglig vistelse i landet. - Justitieministeriet kommer inte att föreslå något sådant, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Justitieministeriet har enligt vad som fastslogs av regeringen i december utarbetat en bedömningspromemoria om straffskalan och undersökningsmetoder i fråga om olaglig vistelse i landet. Bedömningspromemorior utarbetas i allmänhet som ett preliminärt skede vid lagberedning och syftet är att utreda vilka konsekvenser eventuella lagändringar kan ha.

Enligt bedömningspromemorian kunde man för olaglig vistelse i landet döma ut fängelse i högst sex månader. Genom en sådan ändring i straffskalan skulle dessa brott omfattas av den allmänna rätten att gripa en person enligt de villkor som föreskrivs i lag.  I bedömningspromemorian konstateras dock att det inte är ändamålsenligt eller motiverat att utvidga den allmänna rätten att gripa till att gälla personer som vistas olagligt i landet.

Promemorian har varit på remiss. - I den fortsatta beredningen kommer det att ses till att den allmänna rätten att gripa en person inte kommer att ändras på ovan nämnda sätt, säger minister Häkkänen.    

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 5013, Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176

Bedömningspromemorian (på finska)

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen