Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: I en rättsstat ska lagen följas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2017 18.09 | Publicerad på svenska 14.9.2017 kl. 10.17
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen betonar att till en rättsstat hör att lagar följs. Enligt Häkkänen har man i Finland medvetet arbetat för att utrota egenhandsrätt och oreglerad egenmäktig verksamhet.

- Kärnan för rättsstatsprincipen är att lagstiftaren med beaktande av de krav som ställs i grundlagen och människorättskonventionerna skapar lagstiftning, som tolkas av domstolarna och tillämpas av de behöriga myndigheterna. Jag anser att man inte ska ifrågasätta domstolarnas behörighet utan genomföra ändringar genom politiskt beslutsfattande, sade minister Häkkänen i sitt tal vid seminariet om rättsstaten som ordnades i Helsingfors.

Minister Häkkänen påpekade att Finland ska ha en aktiv roll som försvarare av rättsstatsprincipen också i EU-debatten.

- Medlemskap i Europeiska unionen innebär en skyldighet att trygga respekten för de mänskliga rättigheterna samt ett fungerande och oberoende rättsväsende – det vill säga respekten för rättsstatsprincipen, konstaterade minister Häkkänen.

Minister Häkkänen framhävde att EU:s gemensamma värdegrund utgör kärnan för den europeiska integrationen.

- Jag anser att det är viktigt att Finland vid behov är berett att använda även nya medel för att försvara rättsstatsprincipen inom EU, sade minister Häkkänen.

Enligt Häkkänen är rättsstatsprincipen av betydelse även när det gäller ekonomisk tillväxt.   

- Ett oberoende och effektivt rättsväsende är en konkurrenskraftsfaktor som är av betydelse även när det gäller ekonomisk framgång. Det är bra att komma ihåg att förutom sitt grundvärde är rättsstatsprincipen av betydelse också för Finlands konkurrenskraft, konstaterade minister Häkkänen.

Seminariet om rättsstaten ordnas av riksdagens lagutskott och grundlagsutskott, justitieministeriet och Finlands Juristförbund som en del av jubileumsåret Finland 100 år.

Mer information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen