Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Arbetet för att revidera inlösningslagstiftningen börjar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2017 13.13 | Publicerad på svenska 14.9.2017 kl. 14.16
Pressmeddelande

Enligt justitieminister Antti Häkkänen kommer det att ske stora förändringar i regleringen av miljöområdet under de kommande åren. I sitt tal vid Miljörättsliga sällskapets höstmöte betonade Häkkänen att regleringen bättre än i dag ska kunna svara på megatrender som påverkar samhället, såsom urbanisering och förändringarna inom energisektorn.

Som de viktigaste reformerna inom miljörättsområdet nämnde Häkkänen den kommande totalreformen av markanvändnings- och bygglagen, landskapsreformen och revideringen av inlösningslagen som bereds inom justitieministeriet.  

- Jag kommer att starta ett projekt för att fortsätta beredningen av revideringen av inlösningslagstiftningen inom den närmaste framtiden. Häkkänen framhävde att revideringen av inlösningslagen är ett viktigt projekt såväl med tanke på styrningen av markanvändningen och byggandet som i fråga om medborgarnas egendomsskydd. - Som bäst analyserar jag i vilken riktning den fortsatta beredningen bör styras, konstaterade Häkkänen.

- Dessa frågor är av stor samhällelig betydelse såväl för den allmänna bostadspolitiken, medborgarnas och företagens grundlagsenliga egendomsskydd som för kommunernas verksamhet som ansluter till markanvändning och byggande. En särskilt viktig fråga är förhållandet mellan tvångsinlösen och det grundlagsenliga egendomsskyddet, påpekade minister Häkkänen. 

Snabbare förvaltnings- och tillståndsprocesser i miljöärenden 

Minister Häkkänen konstaterade att ett av de centrala målen för denna regeringsperiod är att lätta upp förvaltningen och avveckla onödig reglering. Vid sidan om de pågående lagstiftningsprojekten har ministerierna även sett över den övriga regleringen inom sina förvaltningsområden ur denna synvinkel.

- Införandet av elektroniska tjänster och ärendehanteringssystem som utnyttjar modern teknik är en viktig del av den allmänna utvecklingen av förvaltningen. Utvecklingen av elektroniska tillståndstjänster har framskridit väl och lagstiftningen har ändrats för att möjliggöra elektroniska processer, berättade ministern.

Mer information: Tapani Mäkinen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 209

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen