Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Våld och trakasserier mot kvinnor ska fördömas i alla dess former

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2017 19.00 | Publicerad på svenska 22.11.2017 kl. 8.06
Pressmeddelande

- Tröskeln för att anmäla brottsligt eller osakligt beteende bör vara så låg som möjligt. Denna tröskel måste vi sträva efter att sänka genom att fördöma alla former av trakasserier mot kvinnor, betonade justitieminister Antti Häkkänen på EU:s årliga stora forum för grundläggande rättigheter i Bryssel i dag den 21 november.

Temat för evenemanget, som ordnas av Europeiska kommissionen, är i år förverkligandet av kvinnors rättigheter i samhället. Häkkänen deltog i evenemanget på inbjudan av kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Minister Häkkänen berättade att en av åtgärderna är en i Finland precis inledd utredning om hinder för anmälan om tvångsäktenskap till polisen och om hur väl myndighetssamarbetet och straffprocessen i ärenden som gäller tvingande till äktenskap fungerar.

- Våld i nära relationer och sexuellt eller könsrelaterat våld är brott där offren löper större risk än andra att utsättas för ytterligare lidande och att bli offer för upprepade brott, skrämsel eller hämndåtgärder. Det är just i detta syfte som det har varit väldigt viktigt att få EU:s brottsofferdirektiv till stånd, betonade Häkkänen.

Enligt Häkkänen är sexuella trakasserier ett fenomen som målmedvetet måste utrotas.

- Alla former av trakasserier ska fördömas kraftigt och det måste utvecklas allt effektivare sätt att ingripa i trakasserierna såväl med hjälp av lagstiftning som med olika politiska program.

- Kampanjen #metoo, som under den senaste tiden snabbt spridit sig på sociala medier, vittnar på ett sorgligt sätt om hur vanligt det är för många kvinnor att uppleva situationer där trakasserier och rädsla förekommer. Vi är skyldiga att ingripa i detta, sade Häkkänen.

Ytterligare information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Tillbaka till toppen