Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Medlemsstaterna ska iaktta EU:s grundläggande värden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 16.24 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 11.29
Pressmeddelande

EU-kommissionen har i dag fattat beslut om nya åtgärder för att försvara iakttagandet av rättsstatsprincipen inom EU. Enligt kommissionen finns det en risk att Polen allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden. Därför föreslår kommissionen att rådet ska fatta beslut om att tillämpa artikel 7 i EU-fördraget. Detta kan leda till och med till att Polen förlorar sin rösträtt i rådet.

Samtidigt framför kommissionen rekommendationer till åtgärder genom vilka Polen fortfarande kan åtgärda situationen.

Justitieminister Antti Häkkänen anser att läget är allvarligt. Rättsstatsprincipen är en av Europeiska unionens grundläggande värden och respekt för dessa värden är en grundläggande förutsättning för deltagande i EU-samarbetet.

- En av de viktigaste utgångspunkterna för Finlands EU-politik är att vi kan lita på att även andra medlemsstater förbinder sig till att iaktta de grundläggande principerna. Respekt för rättsstatsprincipen är en nödvändig förutsättning för EU:s verksamhet, påpekar minister Häkkänen.

Häkkänen anser att Finland ska ta kommissionens meddelande på allvar och överväga noggrant sin egen ståndpunkt i fråga om rådets fortsatta åtgärder.

- Det är första gången man överväger att tillämpa detta förfarande inom EU. Jag önskar dock att dialogen mellan kommissionen och Polen fortsätter, säger minister Häkkänen. 

Åtgärderna mot Polen beror på att landet under de senaste åren har stiftat flera lagar som anses ha lett till att domstolarna har förlorat sin oberoende ställning. Enligt rättsstatsprincipen ska domstolarna kunna fatta sina beslut oberoende av landets politiska situation.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Fördraget om Europeiska unionen

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen