Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Häkkänen: Effektiv tvistlösning är en konkurrensfördel - Behovet att förnya skiljeförfarandet ska bedömas

Justitieministeriet
11.9.2018 13.47
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen ska bedöma behovet att förnya lagen om skiljeförfarande. Häkkänen talade vid ett seminarium om skiljeförfarande som ordnades i Ständerhuset och berättade att han under hösten ska bedöma vilka ändringsbehov det finns i lagstiftningen om skiljeförfarande. Justitieministeriet har i dag skickat en enkät om hur väl förfarandet fungerar till forskare och aktörer inom branschen.

- Ett pålitligt och effektivt rättssystem har fått en allt större roll när det gäller ekonomisk tillväxt och företagsverksamhet. De politiska riskerna i världen har ökat och rättsstatsprincipen är hotad på många håll. En rättsstat med ett effektivt och pålitligt tvistlösningssystem är ett attraktivt alternativ när det gäller att locka företagsverksamhet och investeringar, sade Häkkänen.

I Finland kan tvistemål avgöras i domstol eller i ett skiljeförfarande. Skiljeförfarandet är ett alternativt sätt att lösa komplicerade tvister.

- Näringslivets snabba cykler förutsätter ofta också snabbare tvistlösning än vad som är möjligt i domstolen. Syftet med skiljeförfarandet är att komplettera domstolarnas tvistlösningsverksamhet. Nu är det dock aktuellt att bedöma hur väl skiljeförfarandet fungerar och vilka ändringsbehov det finns i det, sade Häkkänen i sitt tal.

Den gällande lagen om skiljeförfarande är från 1992.

- Lagen är nästan 30 år gammal. Samhället, tekniken och ekonomin har ändrats, näringslivet har globaliserats och utrikeshandeln har ökat. 

- Under hösten ska det bedömas vilka problem det finns i lagstiftningen och hur dessa syns i rättspraxis. Jag anser att reformbehovet ska utredas utifrån från våra egna behov. Det är viktigt att skiljeförfarandet är en fungerande tvistlösningsmetod både för företag som är verksamma på den inhemska marknaden och företag med internationell verksamhet.

Justitieministeriet samlar in synpunkter på hur väl den gällande lagstiftningen fungerar och eventuella ändringsbehov från aktörer inom branschen.

- På basis av diskussionen som förs i dag och de synpunkter som samlas in senare ska jag i början av hösten fastställa riktlinjer för hur man går vidare i ärendet, berättade Häkkänen.

Enkäten om skiljeförfarandet

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131

Tillbaka till toppen