Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Förfarandena för att befria företagare från sina skulder ska utredas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2017 18.00 | Publicerad på svenska 10.10.2017 kl. 15.11
Pressmeddelande

- Justitieministeriet gör en internationell jämförelse om möjligheterna att ge företagare en ny chans. Ministeriet ska utreda på vilka sätt företagare som gjort konkurs kan befrias från sina personliga skulder i EU:s medlemsstater och Förenta staterna, sade justitieminister Antti Häkkänen i sitt tal på Kymen Yrittäjät ry:s företagarevenemang i Fredrikshamn.

Kärnfrågan är om den eventuella möjligheten att få skulder avskrivna i dessa stater baserar sig på ett konkursförfarande för privatpersoner eller ett separat förfarande. Därtill utreds vilka villkor eller begränsningar dessa stater har ställt för befrielsen från skuldansvar.

På basis av jämförelsen kommer justitieministeriet att bedöma vilka utvecklingsbehov det eventuellt finns i den finska lagstiftningen och om det finns behov att till exempel göra det enklare att avskriva en företagares personliga skulder i samband med skuldsanering.

- I bedömningen av möjligheterna att avskriva skulder måste man beakta många olika omständigheter och intressen. Det finns ingen orsak att övergå till ett system som påverkar priset på och villkoren för finansieringen på ett sätt som försämrar möjligheterna att få finansiering, eftersom man på detta sätt i själva verket skulle göra det svårare att starta företagsverksamhet, sade justitieminister Häkkänen. 

- Jag tycker det är viktigt att hederliga företagare som gjort konkurs får en ny chans, betonade Häkkänen.

Regeringen har förbundit sig att förbättra förutsättningarna för företagande och kommit överens om åtgärder som stärker konkurrenskraften för att stödja företagen i de olika faserna av deras utveckling. Utredningen och bedömningen som görs utifrån den hör till justitieministeriets åtgärder för att främja företagande.

Den internationella jämförelsen ska bli klar före slutet av januari 2018.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Ny chans för företagare -projektsida

Tillbaka till toppen