Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Henriksson: Vi hjälper företagen att undvika konkurs

Justitieministeriet
28.3.2020 8.54
Pressmeddelande

Justitieministeriet har börjat bereda en regeringsproposition, som begränsar fordringsägares rätt att yrka på att ett företag försätts i konkurs. På detta sätt hjälper man företag att klara sig ur de ekonomiska svårigheter som coronavirussituationen förorsakat.

Förutsättningen för konkurs är insolvens. I konkurslagen anses att ett företag är insolvent om det inte har betalat sin skuld inom en vecka från att betalningsuppmaningen kommit fram. Detta antagande tas tillfälligt bort i och med lagändringen. Insolvensen ska ha varat en längre tid för att fordringsägaren ska kunna göra en konkursansökan.

Förändringen förväntas också påverka indrivningsföretagens verksamhet och begränsa användningen av konkurshot i indrivning. På så sätt tryggas att fordringsägare inte använder betalningsuppmaning med hot om konkurs när de driver in fordringar av företag som har hamnat i svårigheter på grund av coronaepidemin.

- Coronaepidemin är inte ett permanent tillstånd. Den går om. Insolvens till följd av epidemin är inte heller permanent. Genom att avstå från betalningsregeln på en vecka vill vi underlätta företagens svåra situation  så att de klarar sig igenom denna besvärliga tid, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Niklas Mannfolk, tfn 050 306 3990, [email protected]

avdelningschef Antti Leinonen, tfn 050 363 3945, [email protected]

Tillbaka till toppen