Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson deltar i Europarådets justitieministermöte i Strasbourg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2019 16.02
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i mötet mellan Europarådets justitieministrar i Strasbourg den 14 –15 oktober. Vid mötet diskuterar justitieministrarna bland annat hur man med hjälp av digitalisering kan främja tillgången till rättslig prövning och vilka straffrättsliga frågor som blir aktuella i och med den nya tekniken.

Vid sidan av mötet träffar Henriksson bland annat Europarådets nya generalsekreterare Marija Pejčinović Burić och presidenten för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Linos-Alexandre Sicilianos samt Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Dunja Mijatović. Avsikten är bland annat att diskutera det aktuella läget i Europarådet och organisationens framtida utmaningar samt att ta upp hur Finland som ordförande för Europeiska unionens råd kan främja respekten för rättsstatsprincipen.

Henriksson har också bilaterala möten med justitieministrarna från de olika länderna. Vid mötet mellan Henriksson och Rysslands justitieminister Aleksandr Konovalov ska man diskutera bland annat det straffrättsliga samarbetet mellan Finland och Ryssland. Henriksson träffar också Norra Makedoniens justitieminister Renata Deskoska.

De viktigaste uppgifterna för Europarådet är att främja de mänskliga rättigheterna, den parlamentariska demokratin och rättsstatsprincipen. Viktiga verktyg i detta arbete är de avtal som är bindande för medlemsländerna samt uppföljningen av dem. Organisationen består av 47 stater. I år har det förflutit 70 år sedan rådet inrättades.

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 528, [email protected]

Tillbaka till toppen