Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Regeringsformen skapade en stabil bas för Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2019 13.10
Pressmeddelande
Bild: Laura Kotila/statsrådets kansli

- Regeringsformen var den stabila bas som Finland byggdes på. De gemensamma värderingarna och grundläggande rättigheterna som formulerats i regeringsformen lade grunden som det unga Finland byggdes vidare från, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid jubileumsseminariet Regeringsformen 100.

Henriksson konstaterade att även om verksamhetsmiljön och normerna för mänskliga rättigheter har förändrats under de senaste hundra åren, har de grundläggande principerna som fastställdes i regeringsformen visat sig vara hållbara.

- Det blivit allt klarare under de senaste åren att problem i tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna, i det demokratiska systemet och i iakttagandet av rättsstatsprincipen kan få grunden för våra samhällen att vackla. På samma sätt som vår gällande grundlag framhävde regeringsformen 1919 individers rättigheter och att all statlig maktutövning ska vara bunden till lag. Dessa principer får inte tas som självklarheter utan vi måste fortsättningsvis arbeta hårt för att försvara dem, underströk minister Henriksson.

Finlands 100 år gamla regeringsform firades i Ständerhuset i Helsingfors på fredagen den 13 september. I anförandena som hölls vid seminariet lyfte man fram grundlagens betydelse. I paneldiskussionen dryftade deltagarna den moderna rättsstatens framtid och vad som förväntas av grundlagen under de kommande hundra åren.

Grundlagsdag för niondeklassister

I Ständerhuset ordnades på fredagen också en grundlagsdag för niondeklassister och i dagen deltog över 250 skolelever från olika delar av Finland. Sakkunniga berättade om grundlagens innehåll och eleverna fick delta i workshoppar som handlade om grundlagen, demokrati och grundläggande rättigheter. För eleverna ordnades också en rundvandring i Statsrådsborgen.

Mer information: Hanna Seppä, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 131, e-post: [email protected]

Bilder från seminariet för medierna finns på statsrådets kanslis webbplats Flickr-fotoservice.

Mer information om jubileumsårets evenemang på statsrådets webbplats.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen