Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström på Demokratidagen: Nya former för deltagande behövs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2016 10.13
Pressmeddelande

Enligt justitie- och arbetsminister Jari Lindström är det viktigt att utveckla allt öppnare och mer levande former för demokrati. Lindström talade i dag på den riksomfattande Demokratidagen i Helsingfors.

Han anser att nya former för deltagande behövs för att höra grupper som annars kan bli utanför. Lindström lyfte fram medborgarinitiativet, de elektroniska demokratitjänsterna och de möjligheter som erbjuds av den nya kommunallagen.

- Jag önskar att kommunerna utnyttjar dessa reformer ger medborgarna bättre möjligheter att delta och utbyter erfarenheter om god praxis. Invånarenkät, invånarråd och en interaktiv budgeteringsprocess är exempel på olika sätt att öka kommuninvånarnas delaktighet.

- Regeringen överväger dessutom allvarligt att testa internetröstning i framtiden, i första skedet vid rådgivande kommunala folkomröstningar, sade Lindström.

Det civila samhället är enligt Lindström såväl en samarbetspartner som en nyttig resurs för statsförvaltningen.

- Därför är det ytterst viktigt att vi även i fortsättningen trygga förutsättningarna för det civila samhället och frivillig verksamhet. Dessa kan tryggas bland annat genom att främja öppen förvaltning och öppet beslutfattande samt genom att minska byråkrati.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik ska inleda sin följande fyraårsperiod vid årsskiftet och för närvarande söker delegationen organisationsmedlemmar.

- Till delegationen behövs företrädare för medborgarorganisationer och fri medborgarverksamhet, som är beredda att förbinda sig till att utveckla medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar på ett jämlikt sätt och föra en dialog om dessa frågor, säger Lindström.

Lindström tog även upp frågan om hatretorik och rasism.
- Regeringen har en klar åsikt om åtgärderna mot extrema rörelser: all våldsam extremism och verksamheten av öppet rasistiska organisationer fördöms. Det är viktigt att ingripa i extrema rörelsers verksamhet direkt redan med de medel som erbjuds av den gällande lagstiftningen.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Arto Järvinen, tfn 02951 60499
e-post:[email protected]

Minister Jari Lindströms tal

Jari Lindström
Tillbaka till toppen