Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Regeringen föreslår åtgärder för att främja samefrågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 14.34
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har i dag i sitt brev till Sametinget föreslagit åtgärder för att utveckla samernas ställning. Regeringens proposition om ratificering av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk som överlämnades under den föregående regeringsperioden ska behandlas i riksdagen under nästa år.

Under denna tid ska det göras en internationell undersökning för att utreda frågor som gäller definitionen av ursprungsfolk samt markrättigheter. Därtill ska lagstiftningsprojekt som gäller det samiska språket och Sametingets ställning föras vidare. Också arbetet för att få till stånd en nordisk samekonvention ska främjas.

- Enligt grundlagen är samerna ett urfolk. För tillfället är det viktigt att finna en gemensam ståndpunkt om hur samernas ställning och rättigheter kan främjas inom den närmaste framtiden, konstaterar minister Lindström.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375, och direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen