Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Tingsrättsnätverket förnyas för att trygga rättsskyddet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 10.29
Pressmeddelande
Tingsrättsnätverket ska förnyas så att det i framtiden finns 20 tingsrätter i stället för nuvarande 27. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström framhäver att målet för reformen är att uppnå kostnadsinbesparingar, men också att effektivisera verksamheten.

- Ett mindre antal verksamhetsenheter minskar överlappande administrativt arbete. Det ger också bättre möjligheter att utnyttja domarnas specialsakkunskap. När tingsrätterna är tillräckligt stora kan de behandla ett tillräckligt antal ärenden och ta emot tillräckligt mångsidiga mål. På detta sätt kan man säkerställa att tingsrätterna har en hög kompetensnivå och att kompetensen ständigt utvecklas.

Minister Lindström betonar att reformen av tingsrättsnätverket syftar till att trygga medborgarnas rättsskydd. - För att kunna trygga rättsskyddet måste medborgarna ha rimlig tillgång till rättsväsendets tjänster. Det ska också ses till ärendena behandlas inom en skälig tid och att avgörandena är av hög kvalitet. Reformen syftar till att säkerställa detta. Faktum är att behovet av personliga besök har minskat och kommer att minska ytterligare i takt med att andvändningen av elektroniska tjänster ökar.

Minister Lindström påpekar att behovet av tingsrätternas tjänster är störst inom de områden där det finns mest människor. - Befolkningen har koncentrerats till städer. Att bevara verksamhetsställen inom sådana områden där arbetsmängden är liten skulle binda orimligt mycket resurser.

- Förnyandet av tingsrättsnätverket är en del av reformen av rättsvården som hör till regeringens viktiga hörnstensprojekt. Vi har riktat blicken mot framtiden. Målet är att skapa ett nätverk som kan användas i 20-30 år. Rättsväsendet ska inte behöva ses över under varenda en regeringsperiod, konstaterar minister Lindström.

- Tingsrätter bör förses med moderna it-system. Alla verksamhetsställen ska också ha tillräcklig säkerhetsutrustning. För att kunna skaffa nödvändiga utrustningar och system måste verksamheten koncentreras, säger ministern.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375,
regeringsrådet, biträdande avdelningschef, Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428

Jari Lindström
Tillbaka till toppen