Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström inleder en utredning om straffprocessen vid mutbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2017 10.02
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har beslutat att inleda en utredning om hur väl straffprocessen vid mutbrott fungerar. - Avsikten är att utreda vilka problem det eventuellt finns i anslutning till identifiering av korruptionsfall och straffprocessen vid mutbrott. I OECD:s rapport från mars lyfte man fram det relativt höga antalet förkastade åtal i fall som gäller bestickning av utländska tjänstemän, konstaterar minister Lindström.

- Även korruption som förekommer i Finland beaktas i utredningen. I Finland är den största utmaningen korruptiv verksamhet på lokal nivå, som inte alltid identifieras eller upptäcks. Centrala riskområden är byggnadsbranschen, offentlig upphandling och anbudsförfaranden, samhällsplanering samt det politiska beslutsfattandet och politisk finansiering. I utredningen ska också ingå en jämförelse av skillnaderna mellan Finland och andra länder när det gäller straffprocessen vid mutbrott. Därtill utreds behovet att utveckla åklagarnas och domarnas utbildning i frågor som gäller mutbrott, betonar ministern.

- I OECD:s rapport fick Finland beröm för sitt engagemang i arbetet för att bekämpa korruption. Till detta arbete hör även ett flertal projekt för att bekämpa och förebygga korruption som inletts av justitieministeriet under de senaste åren. Jag vill fortsätta denna aktiva linje och ytterligare effektivera arbetet mot korruption, säger minister Lindström.

Lindström arbetar också aktivt för att förbättra skyddet för personer som anmäler misstankar om korruption.

-Till följd av social- och hälsovårds- och landskapsreformen kommer det att ske en betydande ändring i kommunernas verksamhetsmiljö, och därför är det viktigt att identifiera korruptionsrisker och stärka arbetet för att bekämpa korruption. I justitieministeriets tidigare projekt har man bland annat föreslagit att det skapas en ny elektronisk kanal via vilken korruption kan anmälas anonymt. Det kan exempelvis vara svårt för kommunala arbetstagare att anmäla sina misstankar om korruption, om de samtidigt är rädda för att förlora sin arbetsplats.

Enligt minister Lindström behövs det på kommunnivå en bättre förståelse om vad som avses med mutor och annan korruptiv verksamhet. - Om korruption inte identifieras, kan den inte heller anmälas, påpekar ministern.

Ytterligare upplysningar: Leena Riekkola, specialmedarbetare, tfn 0295 160 375

Jari Lindström
Tillbaka till toppen