Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström deltar i EU-möte om våldsam radikalism

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2015 12.05
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström deltar i dag den 19 oktober i ett ministermöte i Bryssel där temat är förebyggande av våldsam radikalisering. Konferensen ordnas av Europeiska kommissionen och EU:s ordförandeland Luxemburg.

Avsikten är att på mötet dela kunskap och erfarenhet av åtgärder som EU-medlemsstater använder för att förebygga våldsam radikalisering samt diskutera eventuella åtgärder som kan vidtas tillsammans på EU-nivå. På agendan är bl.a. radikalisering i fängelserna, eftersom man i vissa fall konstaterat att radikaliseringen har börjat i fängelser och lett till terrordåd.

En särskilt viktig fråga på mötet är radikalism i form av resor till krisområden, såsom Syrien eller Irak, i syfte att delta i striderna som utländska stridande. Enligt myndighetsuppgifter har mer än 70 personer rest från Finland till krisområdena under de senaste tre åren. En del av dem har redan återvänt till Finland.

På mötet ska minister Lindström delta i en panel för EU-ländernas justitieministrar om de utmaningar som följer av den rådande situationen med tanke på det straffrättsliga systemet och EU:s roll i frågan. Utmaningar ur straffprocessens synvinkel är bl.a. det straffrättsliga bedömandet av gärningarna, frågor som gäller bevisning och bevisupptagning samt hur det internationella samarbetet fungerar.

Även finska myndigheter följer utvecklingen i fråga om våldsam extremism och dess olika former och strävar efter att utveckla metoder för att förebygga dessa i samarbete med lokala aktörer och organisationer. Myndigheterna har till exempel hänvisat personer som återvänder från konfliktområden till den yrkesövergripande Ankkuri-verksamheten som baserar sig på samarbete mellan polisen, socialarbete, hälsovården och ungdomsarbete.

I finska fängelser har man tills vidare inte lagt märke till verksamhet som tyder på radikalisering. Finska myndigheter har dock lärt sig från andra EU-länders erfarenheter och satsat på att ordna utbildning för fängelsepersonalen i syfte att öka kännedomen om fenomenet.

Europeiska myndighetsnätverk och internationellt samarbete är viktiga för att få information om andra länders erfarenheter, upptäcka hot och risker samt för att garantera att straffansvaret realiseras i brott med internationella inslag. Dagens konferens är ett led i samarbetet för att öka möjligheterna att förutse och förebygga dessa hot.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375,
överdirektör Arto Kujala, tfn 02951 50408

Tillbaka till toppen