Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Behandlingen av asylärenden effektiviseras inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2015 14.16
Pressmeddelande
Vid justitieministeriet pågår flera projekt som syftar till att effektivisera behandlingen av asylärenden. - Vårt mål är besvär över negativa asylbeslut kan behandlas snabbare. Detta är av stor betydelse såväl för sökandenas rättsskydd som för kostnaderna för mottagandet, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

- Vi ska ändra lagstiftningen och öka Helsingfors förvaltningsdomstols och högsta förvaltningsdomstolens resurser. Vi ska också utreda om behandlingen av asylärenden borde decentraliseras från Helsingfors förvaltningsdomstol till andra förvaltningsdomstolar, säger ministern. - Avsikten är att se över hela processen från rättshjälp till behandlingen vid den högsta förvaltningsdomstolen, fortsätter Lindström.

Som bäst håller man på att bereda ändringar i utlänningslagen tillsammans med inrikesministeriet. Ändringarna syftar till att påskynda behandlingen av asylärenden, förkorta besvärstiderna samt effektivisera av behandlingen vid tagande i förvar. Därtill ska förvaltningsdomstolens sammansättningar vid behandlingen av asylärenden minskas. Regeringspropositionerna som gäller de ovan nämnda ärendena ska enligt planerna överlämnas i januari 2016. Genom dessa ändringar kan behandlingen effektiviseras.

- När det gäller rättshjälp kommer vi att utreda om rätten till rättshjälp kunde begränsas i fråga om asylintervjun. Också behörighetsvillkoren för biträdena ska preciseras. Vi kommer att ändra grunderna för arvoden vid rättshjälp. Avsikten är att ta i bruk tydliga taxor, förklarar minister Lindström.

Enligt minister Lindström strävas det efter att lagändringarna kan genomföras i huvudsak inom 3-6 månader. - Enligt vår uppskattning kommer antalet besvär över asylbeslut vid förvaltningsdomstolen att öka betydligt under våren, säger minister Lindström.

Vid justitieministeriet bereds dessutom lagändringar som har samband med terrorism. Medverkan i organisationer som FN eller EU klassificerat som terroristorganisationer ska kriminaliseras. Också resor till utlandet i syfte att begå ett terroristbrott blir straffbart.

Därtill ska samarbetet mellan justitieförvaltningsmyndigheterna, Migrationsverket och polisen intensifieras. Förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen ska bland annat ges rätt att använda och få uppgifter ur utlänningsregistret. Genom att övergå till en elektronisk process kan behandlingstiderna förkortas.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Arto Järvinen, tfn 02951 60499, och specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375

Tillbaka till toppen