Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Asylärenden ska behandlas så snabbt som möjligt i domstolarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2016 12.58
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström betonar att förvaltningsdomstolarna strävar efter att behandlingstiderna i asylärenden blir så korta som möjligt. - I detta syfte har anslagen för i år för både Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstol ökats betydligt. Rekryteringsprocesserna har redan börjat, konstaterade Lindström i dag i sitt tal på Förvaltningsdomstolsdagen i Helsinfors.

- Dessutom har vi ökat utbildningen och annat administrativt stöd i dessa frågor, fortsatte ministern.

Att ärenden behandlas snabbt är viktigt både med tanke på sökandens intressen och rättsskydd.
- Det är viktigt att asylsökandena får ett avgörande i sitt ärende inom en rimlig tid. På detta sätt behöver sökandena inte stanna kvar i förläggningarna onödigt länge. En snabb behandling av ärendena är dock viktigt också av statsfinansiella orsaker, sade ministern.

Minister Lindström berättade att justitieministeriet som bäst håller på att behandla remissvaren till en regeringsproposition som syftar till att göra domstolsbehandlingen av asylärenden smidigare och hålla kostnaderna för dessa processer under kontroll.

- Projektet hör till en av de viktigaste åtgärderna i regeringens asylpolitiska program. Målet är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen före slutet av februari, sade ministern.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375

Jari Lindström
Tillbaka till toppen