Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet publicerade lättlästa versioner av demokratiredogörelsen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2014 9.31
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har publicerat lättlästa versioner av Finlands första demokratipolitiska redogörelse. Regeringen antog i mars redogörelsen som slår fast riktlinjerna för demokratipolitikens mål under de närmaste åren.

De nyligen publicerade finska, svenska och engelska lättlästa versionerna innehåller redogörelsens huvudpunkter och förklarar begrepp som används i publikationen.

Detta är den andra gången som statsrådet publicerar en så här omfattande lättläst version av ett av sina dokument. I december i fjol publicerade statsrådets kansli en motsvarande tillämpad version av framtidsredogörelsen.

Enligt regeringens riktlinjer ska man i myndigheternas kommunikation sträva efter att använda så klart och begripligt språk som möjligt. Dessutom har Finland under denna regeringsperiod anslutit sig till partnerskapsprojektet för öppen förvaltning, som syftar bland annat till att främja användningen av lättläst språk och tillgång till öppna data. Dessa mål eftersträvades redan med den demokratipolitiska redogörelsen. Genom att publicera de lättlästa versionerna vill man nu göra informationen tillgänglig också för grupper med särskilda behov.

Ministeriet ska även i fortsättningen publicera lättlästa texter om viktiga projekt efter behov.

Justitieministeriet har arbetat ihärdigt med att beakta grupper med särskilda behov, och ministeriets valinformation har fått erkännande för sina lättlästa texter. Om vårens Europaparlamentsval informeras bl.a. i form av lättlästa broschyrer och lättförståeligt videomaterial.

Ytterligare upplysningar:
webbplanerare Sami Demirbas, tfn 050 5209145
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen